الترافرتین

تراورتن، نوعی سنگ آهک متخلخل است که از دسته سنگ‌های رسوبی و تزیینی به‌شمار می‌رود. این سنگ بجا مانده از رسوبات چشمه‌های آب گرم هستند. حفرات موجود در این سنگ به دلیل فضای اشغال شده توسط گازهای موجود در آبهای گرم منبع رسوب‌گزاری است. هرچه عناصر محلول در آب این منابع کمتر باشد، رنگ سنگ روشن‌تر خواهد بود.

عرض ك شبكة قائمة
رتب بـ
العرض في الصفحة

تراورتن عباس آباد موج دار

سنگ تراورتن عباس آباد موج دار

تراورتن خلخال

تراورتن خلخال

تراورتن تکاب ممتاز

تراورتن تکاب ممتاز

تراورتن شکلاتی

سنگ تراورتن شکلاتی

تراورتن عسلی

سنگ تراورتن عسلی

تراورتن کرم بژ

تراورتن کرم بژ