نخستین همایش حامیان صنعت سنگ مازندران

Tuesday, July 30, 2019

همایش صنعت سنگ مازندران ابرسنگ 

نخستین همایش با حضور استادکاران سنگ مازندران و مهندسین حوزه صنعت سنگ ساختمان با اجرای مجری هنرمند جناب آقای محمود شهریاری و موسیقی زنده  و تقدیر از حامیان حوزه این صنعت در مازندران، در تاریخ 26 مرداد در سالن همایش هتل بین المللی میزبان واقع در بابلسر، جاده فریدونکنار، از ساعت 18 پذیرای حضور گرمتان می باشیم.

Leave your comment