بیستمین نمایشگاه بین المللی شیمن (Xiamen) چین 2020

پنجشنبه, 18 مهر 1398

نمایشگاه بین المللی سنگ چین

نمایشگاه بین المللی سنگ شیمن (Xiamen) چین در سال 2001 تاسیس شد. به دلیل غنی بودن منابع سنگ در استان فوجیان و در جوار بندر بودن شهر شیمن، نمایشگاه سنگ به سرعت در این منطقه رشد کرد و به بزرگترین نمایشگاه حرفه ایی سنگ در جهان تبدیل شد.

اهداف این نمایشگاه ارائه محصولات جدید و فناوری و تجهیزات به روز ، ایجاد فرصتهای شغلی ، بهبود ارتباطات صنعت سنگ جهانی به منظور ارتقای توسعه کل صنعت سنگ و افزایش حجم تجارت می باشد.

موفقیت نمایشگاه سنگ شیمن (Xiamen) باعث می شود منطقه شیمن به عنوان "مرکز سنگ جهانی" شناخته شود ، که برای توسعه اقتصادی محلی و پیشرفت صنعت نمایشگاه مفید است.

از یک سو، مراکز فراوان صنعتی به توسعه نمایشگاه سنگ شیمن (Xiamen) كمک می کند. از سوی دیگر، نمایشگاه سنگ شیمن هر سال با موفقیت برگزار می شود. که همچنین امکاناتی را برای شرکت های محلی فراهم می کند تا از بازار جهانی بهره برده و از جدیدترین فن آوری و روندهای آن مطلع شوند. این روند به رشد نمایشگاه سنگ شیمن کمک کرده و کاملا به منافع منطقه ایی و تولید کنفرانس ها و نمایشگاه های برجسته‌تر کمک کرده و رشد اقتصاد محلی را به شدت تحریک می کند.

نمایشگاه بین المللی شیمن چين 2019 

منبع : سنگ ایران

انصراف از نظر