ارتباط با ما

آدرس:
شعبه مرکزی : مازندران - بابل - میدان امام حسین - پل محمدحسن خان
تلفن:   3-32190882-011
نمابر:  32203052-011

شعبه آمل: مازندران - آمل - کیلومتر 3 کمربندی هزارسنگر به محمودآباد
تلفن : 2-43086031-011
شعبه امیرکلا: مازندران - امیرکلا - کمربندی امیرکلا به بابلسر - میدان بسیج (سه راه مقری کلا )
تلفن :2-32351091-011
ایمیل:
info@abarsang.com

وبسایت :

http://www.abarsang.com