ارتباط با ما

آدرس:
شعبه مرکزی : مازندران - بابل - میدان امام حسین - پل محمدحسن خان 
تلفن:   3-32190882-011 

نمابر:  32203052-011

شعبه آمل: مازندران - آمل - کیلومتر 3 کمربندی هزارسنگر به محمودآبادتلفن : 2-43086031-011

شعبه امیرکلا: مازندران - امیرکلا - کمربندی امیرکلا به بابلسر - میدان بسیج (سه راه مقری کلا )تلفن :2-32351091-011

ایمیل:

info@abarsang.com
وبسایت :
http://www.abarsang.com

*
*
*